Stoppt die Hetze gegen den Islam!

Mittwoch, 17. September 2014

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ NEYİ AMAÇLIYOR?


Yukarıda görmüş olduğunuz Haritalar 1979 ve 2007 yıllarına aittir ve  BOP denilen Büyük Ortadoğu Projesinin asıl gerçek hedefini göstermektedirler, 1979 yılında Aspen Enstitüsü tarafından Ortadoğu uzmanı Bernhard Lewis'e yaptırılmıştır, Ortadoğu'daki ülkelerin etnik ve dinsel olarak nasıl küçük parçalara bölüneceğini gösteren bu haritalar, tam 35 yıl önceden Bernhard Lewis ve ekibi tarafından hazırlanmıştır. 
Günümüzde Ortadoğu'da bu haritalar aynen uygulanmakta ve işlenmektedir. Dikkat edersek o zaman bile yukarıdaki haritada 1979 yılında Türkiye'yi bölmüşler ve Ankara'dan sonra kırmızı kuşak (Red Belt) çekmişler, Güneydoğu Anadolu’yu Kürdistan ve 
Hatay`ı Otonom Alevi Bölgesi diye adlandırmışlar.

(KAYNAK: DAS ABC DER INSIDER, Peter Blackwood, s.381)


 Bernhard Lewis tarafından 1979 yılında 
ortaya çıkartılan Ortadoğu`nun Etnik ve 
dinsel oluşum haritası.  FARABI - GLOBAL THINK TANK  - İstanbul

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen